Výpočtová zložitosť - prednáška č. 8+9+10

Created: 2010-12-08 - 18:24

Prednáška 8+9+10

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8