Predmety

Názov Skratka Rok
Programovanie, Algoritmy, Zložitosť 1 PAZ1a 1
Programovanie, Algoritmy, Zložitosť 2 PAZ1b 1
Algebra ALG1a 1
Matematická analýza pre informatikov 1 MAI1a 1
Fyzika pre informatikov 2 IFY1b 1
Princípy počítačov PRP2 1
Kombinatorika pre informatikov KOI 1
Matematická analýza pre informatikov 2 MAI1b 1
Lineárna algebra a geometria pre informatikov ILAG 1
Ostatné Ine 0
Dočasné dokumenty a testy TMP 0
Databázové systémy 1 DBS1a 2
Operačné systémy OSY1 2
Úvod do počítačovej grafiky UGR1 2
Programovanie, Algoritmy, Zložitosť 3 PaZ1c 2
Úvod do neurónových sietí UNS1 2
Rýchlostné programovanie PRR1a 2
Teória vypočítateľnosti (algoritmov) TVY 2
Databázové systémy 2 DBS1b 2
Automaty a formálne jazyky 1 AFJ1a 2
Softvérové inžinierstvo 1 SWI1a 2
Logické programovanie LOP1 2
Počítačové siete PSE1 2
Odborný anglický jazyk pre prírodné vedy PFAJ4 2
Symbolická logika 1 SLOa 2
Funkcionálne programovanie FUN1 3
Systémové programovanie 1 SPR1a 3
Softvérové inžinierstvo 2 SWI1b 3
Automaty a formálne jazyky 2 AFJ1b 3
Úvod do kryptológie UKR1 3
Programovanie v Jave pre pokročilých 1 JAV1a 3
Seminár z informatiky s Gerardom Telom TEL 3
Typografické systémy TYS 3
Systémové programovanie 2 SPR1b 3
Seminár z informatiky 2 BSI1b 3
Algoritmy a štruktúry údajov ASU1 3
Programovanie v Jave pre pokročilých 2 JAV1b 3
Formálne modely výpočtových procesov A (štátnica z matickej časti) BIFM1 3
Kryptografické protokoly KRP1 4
Matematická analýza III MAN2c 4
Výpočtová zložitosť VYZ1 4
Dane a informačné systémy DIS 4
Moderné programovacie jazyky MPJ1 4
Aproximačné a pravdepodobnostné algoritmy APA1 5
Štatistické metódy v informatike SMI1 4
Výpočtové učenie VYU1 5
Dejiny filozofie 2 (všeobecný základ) DF2p 4
Logické aspekty databáz LAD1 5