Výpočtová zložitosť - prednáška č. 3

Created: 2010-10-17 - 15:34

Prednáška č. 3

- dokazy NP booleovskej funkcie a veci kolo toho

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6

Strana 7

Strana 8