Výpočtová zložitosť - prednáška č. 2

Created: 2010-10-10 - 17:11

Výpočtová zložitosť, prednáška č. 3

Úvod do P vs. NP a triedy zložitosti algoritmov

Strana 1

Strana 2

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6

Strana 7