Výpočtová zložitosť - prednáška č. 1

Created: 2010-10-02 - 10:34

Prednáška č. 1

keywords: RASP, RAM, zložitosť, jednotková cena, logaritmická cena, ...

1. strana

2. strana

3. strana

4. strana

5. strana

6. strana

7. strana

8. strana